BESTUURSVERGADERING

De eerst komende bestuursvergadering is op  23 november om 10.00 uur in de kantine.

Ieder lid heeft het recht om daarbij aan te schuiven.
schroom niet om te komen als je belangstelling hebt,
iets toe te voegen hebt of van het bestuur iets wilt weten.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

AVG en Privacy Verklaring

Het bestuur heeft een privacy verklaring opgesteld volgens de geldende regels (zie Algemeen / Privacy Verklaring)
Hierin staat hoe JBV Enschede omgaat met uw persoonlijke gegevens
en wat uw rechten zijn.

Elk nieuwelid ontvangt van secretaris een verklaring waarop elk lid aan kan geven welke persoonlijke gegevens gedeeld mogem worden en voor welk doel. (Gedrukte exemplaren liggen ook in de kantine als digitale invulling een probleem is).              Bestuur JBV Enschede