IN MEMORIAM
Kasper Kaspers

Na een niet te winnen lange strijd tegen een slopende ziekte
bereikte ons het bericht dat Kasper Kaspers is overleden.
We verliezen met hem een krtisch lid, een fanatieke speler
en een bevlogen trainer. Met zijn jarenlange ervaring heeft hij velen van ons geholpen om het spel en ons spelinzicht te verbeteren.
Zijn al of niet gewaardeerde opmerkingen tijdens het spel waren voor de een een stimulans om beter te gaan spelen en voor de ander soms een bron van irritatie.
Tot kort voor zijn overlijden kwam hij nog regelmatig bij de club om zijn geliefde spelletje te spelen.
Helaas is aan dat spel een eind gekomen.
Wij condoleren zijn familie met het verlies en wensen hen sterkte bij het verwerken.

Namens JBV Enschede
Theo Vos, voorzitter
12 januari 2020

********************************************************************************************

De eerst komende bestuursvergadering is op nog ntb datum ivm Corona maatregelen in de kantine.

Ieder lid heeft het recht om daarbij aan te schuiven.
schroom niet om te komen als je belangstelling hebt,
iets toe te voegen hebt of van het bestuur iets wilt weten.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

AVG en Privacy Verklaring

Het bestuur heeft een privacy verklaring opgesteld volgens de geldende regels (zie Algemeen / Privacy Verklaring)
Hierin staat hoe JBV Enschede omgaat met uw persoonlijke gegevens
en wat uw rechten zijn.

Binnenkort ontvangt elk lid via de mail een verklaring waarop elk lid aan kan geven welke persoonlijke gegevens gedeeld mogem worden en voor welk doel. (Gedrukte exemplaren liggen ook in de kantine als digitale invulling een probleem is).              Bestuur JBV Enschede