ALV 2021

De  CORONA maatregelen zijjn versoepeld en is het mogelijk de normaal in maart te houden ALV te laten plaatsvinden in augustus.
Datum wordt 10 augustus aanvang 19.30 uur

Het verenigingsjaar is wel financieel afgesloten en de boekhouding is door de kascommissie gecontroleerd en akkoord bevonden.Ook is er een begroting voor het komende jaar opgesteld. Deze eindigt met een te verwchten klein negatief saldo, Door wegvallen van inkomsten en teruglopend ledenaantal komt er minder geld in het laatje. Terwijl groot deel van de kosten wel moet worden betaald. Gelukkig is ons banksaldo nog voldoende positief dat we tegenvallers op kunnen vangen.

Inmiddels is Gerard Veldhuis, in overleg met bestuur, al bezig met de financiën als een – mans tijdelijke commissie financiën, totdat hij tijdens de nog te houden ALV door jullie zal worden aangenomen als bestuurslid en hij dan officieel onze nieuwe peniingmeester wordt. Dan worden ook alle financiële stukken overgedragen.

We gaan dan ook officieel afscheid nemen van onze huidige penningmeester Charles Heithuis en zullen hem op gepaste wijze bedanken voor al zijn werkzaamheden voor de club.

Theo Vos, voorzitter.