Nieuwjaars toespraak (gehouden tijdens NJ receptie 8 -1-2019)

WENSEN
Allereerst wens ik jullie een jaar met veel mooie vooruitzichten, gezondheid en geluk.
Onze leden die momenteel kampen met ziekten, heel veel sterkte gewenst.
Wij (het bestuur en jullie als leden) hebben kaartjes ontvangen met kerst en nieuwjaarswensen van:Willy van der Werf, Annie Siegersma , Paul en Annie Binnendijk Ook Dirk en Truus en Hennie en Claudy  mailden uit Spanje dat ze goed waren aangekomen en wensen iedereen een prachtig  Nieuwjaar. Allemaal bedankt voor de goede wensen.

LEDEN EN DONATEURS
Ten opzichte van vorig jaar  is het ledenaantal gestegen naar ca 83. Donateurs aantal zo goed als gelijk gebleven. De goede gewoonte dat men donateur wordt, als het spelen niet meer wil en het lidmaatschap wordt beëindigd, is ook in 2018 gebleven.

Op naar de 100 leden is een mooi streven
voor komend jaar

Het lid dat het 100e lid aanmeld krijgt een jaar contibutie cadeau  !!!!
 De aandacht voor 100 jaar park door veel activiteiten voor de bewoners van Enschede heeft ook positieve uitwerking gehad op ledenaantal en bekendheid van onze sport. Dit jaar gaat Marathon weer door park !!!

BESTUUR
Bea heeft zoals jullie weten aangegeven dat dit haar laatste jaar als secretaris is. Na wat speurwerk hebben we een vervangster gevonden.    Marianne Leusink is al paar maanden bezig om samen met Bea een goed beeld van de werkzaamheden als secretaris te krijgen. Tot nu toe heb ik nog niet gehoord dat ze het niet ziet zitten. Op de komende ALV hoop ik haar dan ook te mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid.

Gelukkig is Annie weer bijna de oude en zet ze zich weer volop in voor ‘’haar’’ kantine. Komend jaar goede afspraken met kantineteam maken over kantine bezetting en alle daarbij voorkomende werkzaamheden, zodat Annie bij uitval goed vervangen kan worden. Lijkt me goed plan om alle kantine zaken eens op de rij en op papier te zetten.

WINTERCOMPETITIE
We spelen in de wintercompetitie met 2 teams.
a.s zaterdag is de volgende speeldag in Doetinchem De laatste dag is op 16 maart in Apeldoorn. 9.30 uur |Aanvang comp. 11.00 uur

TOERNOOIEN
Toernooi bezoek laat een lichte vooruitgang zien. Onze eigen deelname gaf vaak de doorslag om toernooi door te laten gaan.. Randgebeuren trekt wel meer deelnemers aan. Komend jaar gaan we meer promotie toernooien organiseren zodat ook niet bij bond aangesloten spelers mee kunnen doen.
Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegeholpen om onze toernooien goed te laten verlopen. HARTELIJK DANK. Ik hoop dat we dit jaar weer een beroep op jullie mogen doen.

ACTIVITEITEN
Ook in 2018 heeft de activiteiten commissie zich weer heel druk gemaakt om ons plezierige uurtjes te bezorgen. Het systeem om geld van de verloting volledig ten goede te laten komen aan de te houden activiteiten werkt prima.  Het vroege eindejaarsfeest heeft ons allen verrast. Was een geweldige dag !!!
Applaus voor alle mensen van dit actieve team, geweldig gedaan met z’n allen.
Kijk op de publicatieborden en op onze website om te weten wat er komend jaar weer allemaal wordt georganiseerd.

ONDERHOUDS COMMISSIE
Het team dat voor onderhoud banen en gebouw zorgt is dit jaar heel druk geweest met

·       Maken aantal baantjes in graslandje
·       Grindbak maken van achterste lange baan
·       Bestrijden onkruid i.s.m. gemeente, die met grote brander hielp
·       Schoonmaken gehele pannendak en bladvrij houden van goten en platte            dak
·       Afmaken verrijdbare bar

Dit jaar gaan we verder om pannendak achterzijde te reinigen Ook worden samen met onze elektricien de noodverlichtingarmaturen vervangen. Hard nodig om onze veiligheid bij stroomuitval te waarborgen. Ook dit jaar de entree pui inbraakwerend maken en schilderen.

100 jaar VAN HEEK PARK
Was een geweldig jaar. Kon alleen maar slagen door de inzet van vele vrijwilligers van JBV Enschede en de andere clubs in het park. Bedankt allemaal voor jullie inzet naast de drukte met partijtjes en toernooien.

DISTRICT OOST
De activiteiten komend jaar van het district:

Zomercompetitie
Dit jaar weer proberen om 2  triplette teams, incl. aantal reserves, in de been te krijgen
Data: 2 juni bij JBV Enschede, 23 juni in Zwolle en 28 augustus in Hattum bij Gelre. Wacht niet tot 2020 als de licentiestructuur is afgeschaft maar neem nu een W licentie en doe mee. Je kan deze maand de licentie nog laten aanpassen.

Captainscup day
Voor  bestuursleden en hun eega’s wordt er 8 februari een kennismakingsavond georganiseerd.

Veteranentoernooi
Blijft een probleem. Denk dat dit niet doorgaat in 2019.

Zomeravond ontmoetingen
Meerdere spelers van ons hebben geprobeerd deze activiteit te doen slagen. Helaas lieten de andere clubs uit de regio het afweten. We hebben er en flinke kater aan overgehouden. Voor 2019 doen we niet mee.

LICENTIE STRUCTUUR
De Bondsraad heeft definitief besloten de nieuwe contributie structuur in te voeren. Licenties vervallen. Iedere bij de bond aangemelde speler betaald dezelfde bondscontributie en krijgt daarmee het recht om aan alle Petanque activiteiten mee te doen. Deelname aan competities enz moeten apart worden betaald.

Principe: YOU PLAY, YOU PAY

Komend voorjaar wordt bedrag definitief vastgesteld (voorstel 22,50) zodat begin 2020 het systeem in werking kan treden.

Op onze a.s ALV komen we met voorstel voor nieuw contributie bedrag. Hierin is dan verwerkt: de clubcontributie, de bondscontributie en de prijsindexaties van de afgelopen 4 jaar. Zal ergens tussen de 95 en 105 euro uitkomen.

Party’s en  bridgeclub
Weer een druk jaar geweest. Met hulp van de vele vrijwilligers kon  de penningmeester als gelukkig mens rondlopen bij de club. De bridgeclub is een blijvertje. Vinden het heel geslaagd en gezellig bij ons.

TOT SLOT
Alles zo overziend was het weer een druk bezet jaar. Iedereen nogmaals bedankt voor de hulp.
Voor 2019 jaar heb ik DRIE wensen:

1 Goede organisatie opzetten rondom kantinegebeuren.

2 Beter bezoek in de weekenden.

3 Betere deelname aan competities en externe toernooien.   In 2020 kan iedereen weer overal aan mee doen. Om te wennen begin alvast dit jaar en neem een W-lic.

Allemaal heel veel succes dit jaar.  PROOST

Theo Vos voorzitter.