OPGERUIMD STAAT NETJES

 

ANNIE SIEGERSMA ERELID
Kort verslag van deel van de ALV van 11 april over o.a. benoeming Annie tot erelid.
Een van onze leden willen we vandaag extra in het zonnetje zetten.
Het is een zij, die in 2015 al 25 jaar bij de club was en die in al die jaren het clubrecord aanwezig zijn
in de kantine ruimschoots heeft gewonnen. Ik bedoel onze ANNIE
Annie is lid van onze vereniging sinds de beginjaren in de jaren tachtig.
In den beginne nog een keer ontrouw geweest door samen met Arie over te stappen naar JBV Oldenzaal.
Dat kwam wellicht door het feit dat wij toen nog geen kantine hadden,
desondanks waren ze na 1 jaar al weer terug.
In 1993 kregen wij op ons oude terrein een kantine.
Aanvankelijk hebben we daar geworsteld met kantinediensten,
alle leden kwamen aan beurt om de bar te bemannen cq te bevrouwen.
Ook was er een schoonmaakploeg.
De gevolgen waren rampzalig, naast het vaak vergeten" van een dienst
was slootwater soms lekkerder dan koffie uit onze kantine !
Ook Annie hielp, naast boulen, driftig mee aan al dit gedoe. Toen kwam er een oplossing.
Vanuit de toenmalige Melkertbanen kregen we tegen een geringe vergoeding
Mehmet Ayaz als kantinemedewerker. Dit ging (onder supervisie van Annie) aanvankelijk goed.
Toen echter na verloop van tijd duidelijk werd dat deze meneer een alcoholprobleem had
en hij vrouwen lastig ging vallen heeft het toenmalig bestuur deze relatie beeindigt.
Een verzoek aan Annie om tegen dezelfde "beloning" de taak over te nemen werd met gejuich door haar ontvangen.
Sindsdien, en dit jaar dus al 20 jaar, wordt onze kantine door Annie bestierd
en is ze voor veel mensen van binnen en buiten de club het gezicht van de vereniging.
Jarenlang "deed" Annie de kantine en hield Arie met de bladhark de banen en de omgeving netjes.
Beiden werden voor hun inspanningen benoemd tot lid van verdienste.
Na het overlijden van Arie is Annie misschien nog wel meer getrouwd met haar kantine en
is ze misschien we het meest betrokken lid van onze vereniging en daarnaast vraagbaak voor alles en iedereen.
Wel moet worden opgemerkt dat Annie met het vorderen der jaren zo verstandig is geworden
zich steeds meer te bekwamen in delegeren van werkzaamheden, en zo hoort het ook.
Ze heeft inmiddels een vaste kern van vrijwilligers om zich heen verzamelt
die zorgen voor continuïteit van kantine bezetting.
Waar waren we geweeste met onze kantine zonder onze ANNIE  !!!!
Ik vraag jullie daarom om de voordracht van het bestuur om Annie Siegersma te benoemen tot erelid,
met een goedkeurend applaus te ondersteunen.
De vergadering geeft met luid en langdurig applaus zijn goedkeuring.
Theo overhandigt Annie namens de club bloemen en
vraagt Annie om haar naamschildje op het ereleden bord te schroeven.
De emoties zijn Annie even te veel en laat het schroeven aan de voorzitter over.
Annie krijgt ook nog een fraaie oorkonde overhandigt.
Dank aan Annie , maar natuurlijk ook aan al die mensen die zich inzetten voor de club.
Ieder op zijn eigen wijze en met inzet van paar uurtjes of vele dagen.
Allemaal bedankt hiervoor.
Binnenkort ontvangen al die vrijwilligers een uitnodiging voor de vrijwilligersdag
op 11 juni die wederom door de parkcommissie wordt gehouden.
Tijdens deze Algemene Leden Vergadering zijn ook 3 jubilarissen gehuldigd.
Riet Kappert, Harm van der Struik en Dirk Bont kregen bloemen en een kleine attentie.
De ALV verliep verder in een heel prettige sfeer. Ook de penningmeester was tevreden.
Zowel Bea Katsma als Theo Vos werden herbenoemd.

CAPTAIN’S DAY 2017
Op vrijdagavond 10 februari 2017 heeft het nieuwe District OOST een captain’s day
georganiseerd voor bestuursleden van de clubs van dit district met hun partners.
Er waren 16 clubs vertegenwoordigt en ook de leden van het district,
Meep Poel, Ben Kort en Evert Koorman waren aanwezig.
Door ‘t Zwijntje werd koffie aangeboden en daarna werden na de inleiding van Meep
twee ronden a la mêlee gebould.
Al snel werden er contacten gelegd en gegevens en data uitgewisseld.
Het werd een gezellige informele avond in de speelhal en kantine van ’t Zwijntje
in Apeldoorn.Een hapje en een drankje zorgden voor de verdere prima aankleding.
Na 2 rondjes boulen werd de eindclassering per club opgesteld om te bepalen
wie deze avond de CAPTAIN’s CUP mocht meenemen.
Een kleinood van 10 cm hoog die komend jaar een prijzenkast mag sieren.
Met twee tienden punt meer dan nr. 2 werd JBV Enschede eerste.
Voorzitter Theo met penningmeester Charles hadden samen met hun dames Jenny en Ine alle partijen gewonnen.
Tot slot verraste Meep alle aanwezige clubs met het HANDBOEK PETENQUE TRAINER
met daarin een persoonlijk woord van onze enthousiaste kwartiermaker.