7-1-2020  Nieuwjaars toespraak
(gehouden tijdens NJ receptie 2020)

WENSEN
Allereerst wens ik jullie een jaar met veel mooie vooruitzichten, gezondheid en geluk.
Onze leden die momenteel kampen met ziekten, heel veel sterkte gewenst.
Wij (het bestuur en jullie als leden) hebben kaartjes ontvangen met kerst en
nieuwjaarswensen van Willy van der Werf,

LEDEN EN DONATEURS
Afgelopen jar hebben we helaas afscheid moeten nemen van 2 leden ivm. hun overlijden. Frans Heine en onze Dirk Bont
Graag voor hun nagedachtenis een kort moment van stilte (staand)

Met Dirk hebben we een oud voorzitter verloren die ook nog altijd zeer actief was voor de club.
Afgelopen jaar hebben daarnaast nog een tiental leden het lidmaatschap,opgezegd om diverse redenen. Drie van hen houden de contacten met de club warm omdat ze donateur zijn geworden. We hebben slechts 2 nieuwe leden mogen verwelkomen.

Ten opzichte van vorig jaar  is het ledenaantal gedaald naar ca 74 (inclusief 2 leden met een extra lidmaatschap, ze zijn al lid bij een andere club).

We kregen ook bericht, via afdeling Oost van de NJBB, dat l ‘Equipe geen lid meer is van de NJBB.

Donateurs aantal is zo goed als gelijk gebleven. De goede gewoonte dat men donateur wordt, als het spelen niet meer wil en het lidmaatschap wordt beëindigd, is ook in 2019 gebleven.

BESTUUR
Helaas lukt het Annie Siegersma,door ziekten en ongemakken, niet meer om zich in te zetten voor de club. Ze is gelukkig wel weer zover opgeknapt dat ze thuis kan wonen en ze af en toe weer aanwezig kan zijn bij ons.

Annie Binnendijk is haar vervanger in het bestuur. Ik hoop dat we haar tijdens de ALV definitief mogen toevoegen aan ons bestuur. We zullen dan ook Annie Siegersma nog in het zonnetje zetten als dank voor al haar clubwerk en niet aflatende liefde voor de club.

BELANGRIJKE ZAKEN UIT 2019
Samen met onze elektricien werden de noodverlichtingarmaturen en vluchtweg markeringen vervangen. Onze veiligheid is nu weer gewaarborgd.

De overheid heeft ons veel werk bezorgd door het maken van nieuwe regelingen.

Zo moesten we in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) diverse protocollen opstellen en van alle leden op schrift weten hoe we met hun gegevens mochten omgaan. Dank aan Marianne die de zaken mooi op orde had  en in ordners heeft verwerkt.

Daarnaast moesten al onze kantine medewerkers bijgeschoold worden in het kader van de regeling Verantwoord Alcohol Schenken. Bedankt Gesinus en Marianne om de bijscholing te regelen en te zorgen dat iedereen een certificaat kreeg.

Een groot probleem was het continueren van de kantinediensten en alles wat daar mee te maken had, nadat onze Annie was weggevallen.
Onder aanvoering van Annie Binnendijk en samen met Roelie, Ine en Tony is vrij snel een goed geoliede kantine commissie opgezet. De resultaten zijn uitstekend, vooral omdat nog meerdere dames en heren hun clubliefde lieten blijken en regelmatig achter de bar stonden en tijdens party’s zorgde dat alles op rolletjes liep. Ik ben heel blij dat we dit uitstekend hebben opgevangen en ik hoop dan ook dat we het komend jaar weer zo goed draaien. Iedereen bedankt voor de inzet.

Op sportief vlak waren de prestaties wat minder Tijdens de competities konden we nauwelijks 2 teams op de been krijgen Halfweg de zomercompetitie moesten we zelfs een team terug trekken. Gelukkig werden er tijdens toernooien nog menig prijs gewonnen.  Waarbij er soms onverwachte winnaars waren die de prijzen in ontvangst namen.

WAT BRENGT 2020 ONS
Dit jaar bestaan we 35 jaar. Het is wel geen officieel jubileumjaar maar we zullen het denk ik niet zonder wat extra aandacht voorbij laten gaan.

Na jaren van geploeter is er nu eindelijk weer een niewe licentieregeling. Iedereen is nu standaard lid van de NJBB. Hierbij hoort een standaard licentie voor iedereen. De kosten zijn, zoals jullie al gemerkt hebben , verwerkt in onze clubcontributie.

Betekent wel dat iedereen aan alle toernooien en ook de competities mee kan doen. We gaan dus in het voorjaar zorgen dat we zeker 4 of 5 teams kunnen opgeven voor de Zomercompetitie. Denk niet dat dat niets voor je is. De sterkte in de 2e klas en bij veel deelname een derde klas is heus niet zo goed. Ook over andere toernooivorm voor recreanten is de bond aan het nadenken.

De Bond is ook bezig om dit jaar met een LIGHT vorm van club WL en SR  opleidingen te komen.

ACTIVITEITEN
Ook in 2019 heeft de activiteiten commissie zich weer heel druk gemaakt om ons plezierige uurtjes te bezorgen. Het systeem om geld van de verloting volledig ten goede te laten komen aan de te houden activiteiten werkt prima.  Ook fijn dat Truus zich weer wil inzetten ondanks haar verlis en haar nog niet opgeloste lichamelijke problemen.
Het eindejaarsfeest was weer ouderwets goed. Was een geweldige dag !!!

Applaus voor alle mensen van dit actieve team, geweldig gedaan met z’n allen.

Kijk op de publicatieborden en op onze website om te weten wat er komend jaar weer allemaal wordt georganiseerd.

ONDERHOUDS COMMISSIE
Het team dat voor onderhoud banen en gebouw zorgt is dit jaar VOORAL heel druk geweest met onkruidbestrijding en opruimen bergingen en weghalen overtollige materialen.
Dit jaar gaan we verder om de entree pui inbraakwerend te maken en te schilderen. Als we genoeg vrijwilligers kunnen vinden gaan we ook alle buitenkozijnen een nieuw likje verf geven.

KANTINE COMMISSIE
Weer een druk en ook financieel een goed jaar geweest. Veel partijtjes en andere groepen die bij ons kwamen en niet te vergeten de zorg om onze toernooien extra aan te kleden met diverse maaltijden. Met hulp van de vele vrijwilligers kon  de penningmeester als gelukkig mens rondlopen bij de club.

TOT SLOT
Alles zo overziend was het weer een druk bezet jaar. Iedereen nogmaals bedankt voor de hulp.
Voor 2020  Betere deelname aan competities en externe toernooien.   In 2020 kan iedereen weer overal aan mee doen.

Allemaal heel veel succes dit jaar.  PROOST       Theo Vos voorzitter.