Hoofdzaken uit de ALV
van woensdag 5 augustus 2020

 • Buiten op terras is deze vergadering in ons 35e clubjaar  met 31 aanwezige leden prima verlopen.
 • Allereerst hebben we 3 leden herdacht die afgelopen jaar zijn overleden. Dirk Bont, Frans Heijne en Dirk Koens.
 • Dit jaar slechts 1 jubilaris. Kasper Kaspers was 25 jaar lid
 • Veel werk gehad met AVG en Verantwoord Alcohol schenken. Dank aan Mariannne en Gesinus
 • Vanaf medio maart is de club zo’n beetje stil komen te staan. Door Corana virus was er niets meer mogelijk. Gelukkig zijn de regeltjes wat versoepeld en kunnen we weer spelen en beperkt gebruik maken van de kantine. Het ziet er naar uit dat we zeker dit hele jaar nog geplaagd zullen worden door de Corona protocollen. Laten we blijven proberen deze goed na te leven.
 • Alle verslagen en overzichten van 2019 werden goedgekeurd
 • Titia Tjeerdsma had al eerder dit jaar aangegeven  te willen stoppen als Wedstrijd cq toernooi leider. Titia heeft jarenlang gezorgd dat toernooien goed verliepen en iedereen tijdig werd aangeschreven. Vergadering gaat akkoord met benoeming van Titia tot LID van VERDIENSTE Theo neemt haar taak voorlopig waar. Claudy Brisart en Harry Tiggeler melden zich aan om mee te helpen
 • Begroting werd besproken, waarbij als richtlijn een aangepaste begroting per 1 juli werd aangehouden.  Betekent wel dat we door zeer geringe inkomsten in de rode cijfers uitkomen. Gelukkig blijft dit beperkt door financiële tegemoetkoming van de overheid. We wachten af hoe situatie zich gaat ontwikkelen. We gaan in ieder geval de toernooien voor 2021 aanvragen en zo mogelijk 2e aanvullende financiele steun van het Rijk.
 • Afscheid genomen van Annie Siegersma en Harry Tiggeler als bestuursleden.
 • Vergadering gaat akkoord met aanstelling Annie Binnendijk en Jan Visscher als nieuwe bestuursleden.
 • Voor Charles Heitheis wordt dit laatste jaar als penningmeester. Gerard Veldhuis gaat komende tijd meedraaien om tzt Charles op te volgen.
 • Voor activiteiten commissie melden zich Hanny Tiggeler Titia Tjeerdsma en op later moment ook Bea Katsma aan om commissie te gaan helpen
 • Ingekomen mail van Gerrit Hulshof over op tijd beginnen en opgooien wordt behandelt. Maandag blijft vrij spelen, wel met verzoek om hooguit kwartier voor aanvang 13.30 uur) aanwezig te zijn. Op donderdag gaan we weer opgooien om 13.30 uur met iedereen die dan aanwezig is, zoals we dat altijd deden.

Tot zover deze korte samenvatting van de geslaagde ALV van  4 augustus 2020
Theo Vos, voorzitter