LAATSTE NIEUWS  7 juli 2017

Bestuurslid
Door het wegvallen van George moesten we op zoek naar een nieuw bestuurslid , die
verantwoordelijk is voor onderhoudszaken in het algemeen.Na een gesprek met
Harrie Tiggeler heeft hij na een dagje bedenktijd toegezegd deze functie in te
willen vullen.Hij neemt tot de ALV komend voorjaar de taken van George over,
voor wat betreft het onderhoud , waar en zal , met jullie goedvinden,
tijdens de ALV worden gekozen als bestuurslid. Harrie bedankt voor je positieve
opstelling en je snelle beslissing om de voortgang van het onderhoud te waarborgen.

Onderhoudsploeg
Om Harrie te ondersteunen heeft een groepje leden spontaan de koppen bij elkaar gestoken en hebben een onderhoudsploeg gevormd. Voorlopig bestaat deze ploeg uit, Harrie, Thijs ,Jan , Dirk en Joop de W. Ook Alex moet hierbij genoemd worden als baanveger. Als we beginnen met spelen zorgt hij sinds enkele weken dat alle gaten en kale plekken zijn weggepoetst. Misschien vergeet ik nog iemand , want de ploeg is nog in wording. Wie nog mee wil doen kan zich melden bij Harrie.

Trainingen
Tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 4 juli kwam het agendapunt trainingen aan de orde. We keken naar buiten en zagen Ernst aan het trainen op het tireren.
We hebben hem gevraagd de training te onderbreken om te overleggen of hij de trainingen weer nieuw leven in wou blazen. Hij reageerde direct positief. Na de vakantie
worden er weer een 4 tal trainingen gehouden op maandagmiddagen.
Niet alleen voor spelverbetering maar ook voor taktisch inzicht en basis spelregel kennis. Ik ben blij dat Ernst ons door het geven van training op een beter niveau kan brengen en daardoor de spelvreugde en de deelname aan toernooien en competities mag toenemen. Begin augustus volgt nadere INFO.

Na een trieste week met overlijdensberichten nu weer een week die een zonnige weerschijn heeft op de toekomst van de club.

UITWISSELING

Nääs – JBVE

Zaterdag 15 juli was er al weer een feestje. Nu waren onze buren van Nääs uitgenodigd voor de jaarlijkse uitwisseling.
Doordat er van de buren veel minder deelnemers waren als van de JBV werden de boulepartijtjes in triplet vorm gespeeld. Een triplette bestond dan uit 2 JBV spelers met 1 Nääs speler.
Om elkaar beter te leren kennen was dat een goed systeem. Ook het houden van een stoelendans aan het begin van de middag was  een (tijdelijke) oplossing om voor een betere vermenging te zorgen.

Er werden een aantal gezelligge en sportieve partijtjes gespeeld. Voor de besten van beide clubs was er nog een flesje wijn. Zie foto's op de website.

Na afloop was er nog een prima barbecue, die iedereen zich prima liet smaken.

Voor volgend jaar zal nog bekeken worden hoe we deze dag gaan invullen i.v.m. de festiviteiten rondom het 100 jarig bestaan van het park

Theo Vos , voorzitter.