Dagelijks Bestuur van JBV Enschede

Voorzitter Secretaresse Penningmeester
Theo Vos Marianne Leussink Charles Heithuis
 Brouwerrijstraat 214 Minkmaatstraat 105 Ribbelerbrinkstraat 127
 7523 XE Enschede 7531 AW Enschede 7531 CC Enschede

 053-4764650 / 06-1370 3370

 06-2819 5630  053-4350660
voorzitter@jbvenschede.nl secretaris@jbvenschede.nl penningmeester@jbvenschede.nl

 

 

 

Overige Bestuursleden

 Algemeen onderhoud Harrie Tiggeler
 Kantinebeheer Annie Binnendijk a.i.

 

 


Wedstrijdzaken:     ttjeerdsma03@gmail.com

 Commissies

Wedstrijd Titia Tjeerdsma 053- 4309739
Kantine Annie Binnendijk 053-4767908 
Onderhoud Harrie Tiggeler 053-4359092
Activiteiten Engelbert Jonker 053-4323207
Promotie    

 

Ereleden

 Jaap van Veen

Gerrit Kappert  Harm van der Struik
Gerrit Vaneker  Dirk Bont †
 
Annie Siegersma-Kuiper
     

Leden van verdiensten

Arie Siegersma  Dirk Bont  † Harm van der Struik
Annie Siegersma-Kuiper Thijs van Elst George Falke 
     

Kantine telefoonnummer:  06-37407502

Voor de website contact opnemen met onze webmaster Harm van der Struik
 Tel. 0615339395  of    h.vd.struik@kpnmail.nl