Voorlopig aangepaste openingstijden en speelwijze.
Zie de openingspagina

Openingstijden van de club zijn:    weer of geen weer
maandagmiddag     van  13.30 – 16.30 uur eigen keuzes van spelen
dinsdagmiddag                 55+club van april t/m september
dinsdagavond          van  19.00 – 23.00 uur opgooien /clubavond
donderdagmiddag   van  13.30 – 16.30 uur  opgooien
vrijdagmiddag                    bridgeclub van september t/m april
Vanaf 2 maart t/m september ook op
zaterdagmorgen      van   10.00- 12.30 uur  eigen keuzes van spelen
en vanaf 7 april t/m september ook op
zondagmiddag        van  14.00 – 16.30 uur  opgooien

ons clubhuis adres is:   Roessinghsbleekweg 30B     7522 AJ Enschede
de parkeerplaats is aan de Min. de Savornin Lohmanlaan bij het JBVE bord
                                   kantine tel. 06-37407502  b.g.g. 06-1370 3370