CONTRIBUTIE EN LICENTIES:
Per 1-1-2018 gelden de onderstaande bedragen:
Basiscontributie JBVE € 75,00 per jaar.
Eénmalige inschrijfkosten nieuw lid € 4,00.

Daar bovenop komen de kosten voor één van de onderstaande
verplichte NJBB licenties.
C — licentie (clubkaart) € 12,55 p/jr. Totaal dus € 87,55 p/jr.
Geeft recht op deelname aan clubtoernooien en
clubactiviteiten en promotietoernooien.
of
W — licentie (wedstrijdlicentie) € 32,60 p/jr.
Totaal dus €107,60 p/jr.
Geeft recht op deelname aan alle toernooien en landelijke/zonale competitie.
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie per maand berekend.
Licenties gelden voor één jaar (1 januari t/m 31 december)
en kunnen niet gerestitueerd worden bij tussentijdse opzegging.
Opzegtermijn 1 maand vooraf schriftelijk aan adres van de secretaris.
Contributie dienen jaarlijks betaald te worden na ontvangst van een contributienota.
Licentiekosten dienen bij aanvang kalenderjaar betaald te worden.


DONATEURS:
Minimale donatie € 20,00 p/jr.
Hiervoor kan meegedaan worden aan alle interne clubactiviteiten.
Gironummer penningmeester:
IBAN banknr:  NL19 INGB 0006364042  t.n.v. Jeu de Boules Vereniging Enschede.