CONTRIBUTIE EN LICENTIES:
Per 1-1-2020 bedraagt de contributie van JBV Enschede € 99,00 per jaar..
Hierin is
€ 22,50 opgenomen voor het verplichte  lidmaatschap (licentie) van de NJJB

De eénmalige inschrijfkosten voor een nieuw lid berdaagt € 4,00.


Het NJBB lidmaatschap geeft recht op deelname aan alle toernooien en regionale competities.
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie per maand berekend.
Lidmaatschap NJBB (licentie) geldt voor één jaar (1 januari t/m 31 december) en kunnen niet gerestitueerd worden bij tussentijdse opzegging.

Opzegtermijn 1 maand vooraf schriftelijk aan adres van de secretaris.
Contributie dienen jaarlijks betaald te worden na ontvangst van een contributienota.

DONATEURS:
Minimale donatie € 20,00 p/jr.
Hiervoor kan meegedaan worden aan alle interne clubactiviteiten.

Gironummer penningmeester:
IBAN banknr:  NL19 INGB 0006364042  t.n.v. Jeu de Boules Vereniging Enschede.