Het is allemaal begonnen met een aantal ''francofilen'', die zo gecharmeerd waren van het boulesspel, dat zij besloten om in het G.J.van Heekpark een open jeu de boules toernooi te organiseren.
Hun oproep in de Twentse Courant en wijkkrant Noord leidde tot een overdonderend aantal deelnemers.
Na afloop van dat geslaagde evenement, dat cafe de Stoep als uitvalsbasis had, werd wegens succes de behoefte aan een vervolg geuit.
De pioniers hadden elkaar gevonden en bleven regelmatig op de paden van het park spelen (bij de naald van van Heek) en café de Stoep aan de Walhofstraat werd uiteraard als kantine gebruikt.
 
Spoedig daarna is op 1 januari 1985 o.a.door Cor vd. Heyden, Jaap van Veen, Harry Euverman en Ton Jansen de vereniging opgericht en hebben wij ons aangesloten bij de Ned. Jeu de Boules Bond (NJBB)
De eerste clublokatie was aan de Deurningerstraat bij het buurthuis het Kompas
en van daaruit is (door de niet aflatende Gerrit Vaneker) met succes voor een vaste plek in het park geijverd.
Ter plekke van de in vervalgeraakte speeltuin zijn uiteindelijk onze toenmalige banen aangelegd, zowaar met een unit erbij bestaande uit een keukentje en een toilet .
Een baan was naar Jaap van veen vernoemd en hij is tevens postuum erelid.
Ons tweede erelid is Gerrit Vaneker, ook naar hem was een baan vernoemd.
Onder zijn bezielende leiding is de vereniging tot grote bloei gekomen
en uit deze periode stammen veel van de huidige voorzieningen, waaronder het clubhuis.
 
Tussen 1990 en 1993 raakte de vereniging in een stroomversnelling.
Het ledental steeg tot over de 100. Van deze periode stamt het toenmalige clubgebouw, bestaande uit 2e hands-units, die met gezamenlijke inspanning is omgebouwd tot kantine. In 1997 uitgebreid met een magazijn en een bestuurskamer aneks wedstrijdsecretariaat.
In de periode 1995 tot 2006 is er veel energie gestopt in het opbouwen van een bloeiende vereniging met een gezonde financiële basis (dankzij de kantine) en structuur. De banen werden uitgebreid en van verlichting voorzien.
 
Enkele personen hebben zich in die periode bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de club en zijn daarom benoemd tot erelid (Gerrit Kappert in 2006) en tot lid van verdienste (Annie Siegersma – Kuiper in 1998),
Arie Siegersma in 1999, Dirk Bont en Harm van der Struik in 2006).
Ook vele anderen clubleden spannen zich regelmatig in bij de verschillende commissies en activiteiten en zorgen mede daardoor voor de gezellige sfeer bij de JBV Enschede.
 
Vanwege de voorgenomen renovatie/herindeling van het van Heekpark dat nu onder monumentenzorg valt, werdt al sinds 1998 gesproken over het verplaatsen van onze club naar een speellokatiete bij de andere sportaccomodaties binnen het park.
Na de aanleg van de Roombeek langs de Walhofstraat en door het park waren we aanbeland bij fase 5 van de renovatie van het park. Dit bracht onvermijdelijk de verhuizing met zich mee, die ons al in 2007 door het parkbestuur was aangezegd.
Tijdens de voorbereidingen, die reeds het ontwerpstadium voorbij waren, deed zich de gelukkige omstandigheid voor, dat in het park het clubhuis van de korfbalclub WIK vrijkwam. Beter ten halve gekeert dan ten hele verdwaalt en dus werd deze ons in de schoot geworpen kans aangegrepen. Onder de bezielende leiding van Theo Vos zijn de nodige aanpassingen van het clubgebouw verricht en is in overleg met Ton Thus een banen/terreinplan gemaakt en de uitvoering daarvan is gedaan door Langezaal. De beplanting en banken door Vye, de verlichting door ITD.
We zijn per 1 januari 2014 verhuisd naar deze nieuwe locatie in het G.J.van Heekpark.
Mede in verband met de vele inzet die hiervoor nodig was zijn tijdens de ALV van 2015 enkele personen die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de club benoemd tot erelid (Dirk Bont en Harm van der Struik) en tot lid van verdienste(George Falke en Thijs van Elst).