Training en begeleiding.
Aan de basis van elke sport staan technische vaardigheden en tactisch inzicht.
Beide zijn te bevorderen door oefening en begeleiding.
Er is voldoende kennis in huis om voor technische en tactische begeleiding.
Training faciliteiten zijn ruimschoots voorhanden.

*********************************************************************************************************

Algemene tactische spelaanwijzingen

1 – maak voor u gaat werpen een spelplan

2 – plaats de eerste werpronde je eerste 2 ballen liefst 30 cm. voor de but.

3 – tracht in eerste instantie de beste bal van de tegenstander te dubbelen.