Welkom op de website van de Jeu de Boules Vereniging Enschede,
met informatie voor iedereen die iets meer willen weten van onze vereniging
en met informatie voor leden en donateurs om up to date te blijven.
————————————————————————————————————

ZOMEROPENING

TOT 1E WEEKEND VAN OKTOBER
Zijn we op de zondag middag vanaf 13.30 uur geopend
en kan er gebouled worden 

Op de zaterdagochtend blijven we gesloten.

*******************************************************************************

ALV 2021

Zoals iedereen inmiddels wel heeft begrepen kunnen we nog geen fysieke Algemene Ledenvergadering houden.
Deze wordt uitgesteld tot in de zomermaanden.

Voor verdere INFO over de ALV2021 kijk onder
Boelnieuws  – Van de bestuurstafel –

000000000000000000000000000000000000000000000000
CORONA UPDATE NA PERSCONFERENTIE
VAN 8 maart

Omdat meeste maatregelen gehandhaafd blijven hierbij een opfrissing hoe we nu gaan spelen vanaf donderdag 18 maart

Kantine wordt weer geheel gesloten. Alleen toiletten zijn nog te gebruiken.

Op dinsdagavonden kunnen we ook niet meer spelen.

Blijft dus alleen de maandag en donderdagmiddag om te spelen.
Maandag vrij spelen en donderdag ballen in de hoek.

Maximaal 2 partijen in 1 speelvak

Er kan die dagen gespeeld worden van 13.30 uur tot ca 15.30 uur.
Het is in dan alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen tijdens de gehele middag om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarna direct naar huis.

Deze regeling geldt totdat nadere versoepelingen worden aangekondigd.

*****************************************************************************************

Voor uitslagen clubkampioenschappen 2020 zie 
Boelnieuws, Uitslagen en standen
********************************************************

TRIO festijn

Op zaterdag 5 september is het inmiddels traditionele TRIO festijn gehouden.
Dit jaarlijkse toernooi tussen Karro Deux uit Deventer, Zuiderboeltje uit Zwolle en JBV Enschede
is gewonnen door JBV Enschede.
We mogen de wisselbeker weer een jaar in onze prijzenkast zetten.
Het beste team van ons was Tita Geysen met Hennie Brisart.

*************************************

Hoofdzaken uit de ALV
van woensdag 5 augustus 2020
Voor de belangrijkste punten van de ALV van 5 augustus 
 kijk bij Boelnieuws;  Laatste nieuws.

*****************************************************************************************

HET WORDT WEER TIJD VOOR AKTIE

 

We gaan weer wat activitewiten organiseren
 

A
Ballen in de hoek op donderdagmiddag om 13.30.uur

Vanaf donderdag 6 augusus is de gangbare speelwijze op de donderdagmiddag weer van kracht. Dus iedereen om 13.30 uur ballen in de hoek zodat er wedstrijdstelletjes kunnen worden gemaakt.

*****************************************************************************************

CORONA VIRUS

Laatste update 26 juni 2020

PROTOCOL GEBRUIK KANTINE VANAF DONDERDAG 2 JULI
ALGEMEEN

1 Volg de aangegeven routing. Naar binnen via brandtrap aan achterzijde. 1,5 m afstand bij bestellen aan de bar. Verlaat kantine via hoofdtrap

2 Zet afwas cq flesjes in de aanwezige mandjes/ kratjes op het terras of naast de bar.

3 In kantine max 2 personen per tafel binnen 1, 5 m afstand.
Overige afstanden altijd 1,5 m

5.2 Algemene richtlijnen voor de medewerkers:

1. Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken.

3. Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bvijvoorbeeld de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen.

4. Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd.

 5.3 Algemene richtlijnen voor de gasten:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
Maar: a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten

2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.

3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt

4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op

6. Was bij binnenkomst grondig je handen

7. Was na het toiletbezoek grondig je handen

8. Betaal zo mogelijk met gepast geld

10. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.


Protocol verantwoord sporten petanque van de NJBB voor gebruik banen

Het allerbelangrijkste is dat onze sport weer beoefend mag worden. Echter in beperkte zin. Er moet hoe dan ook rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Er zijn spelregels bepaald hoe we de komende tjd gaan spelen, zie hieronder, maar eerst aantal algemene afspraken:

  • Alleen het invalide toilet is beschikbaar.  Handen wassen kan ook bij uitstortgootsteen in 1e bergruimte. Houdt hier ook 1,5 m afstand en loop volgens de aangegeven route weer naar buiten
  • Neem je ballen me naar huis
  • Banen zijn open op de tijden zoals op de website en in kantine aangegeven.
  • speelwijzen zoals op lijst in kantine aangegeven
  • Gebruik de vierkante bakken met maximaal 2 partijen per bak. Is dus 2x2x2x4=32 personen. (tripletten mogen ook)
  • Maak zo mogelijk vooraf afspraken met andere leden om te gaan spelen en kom niet te vroeg !!!

Voordat je gaat spelen:
● Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);

Tijdens het spelen
 ● Houdt te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan;
 ● Schud geen handen voor en na de activiteit;
 ● Speel met maximaal 6 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). 
 ● Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren;
● De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;
● Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen; ● Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
● Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;
 ● Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal 1 persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;
● Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden;
● Kom 10 minuten voor aanvang op de vereniging en verlaat de accommodatie direct na het spelen;

Voor meer info kijk op site van de NJBB of
op
https://nocnsf.nl/sportprotocol  van NOC NSF

Veel spelplezier en blijf gezond
Bestuur JBV Enschede

***********************************************************************


      I.v.m. de Wet op Privacy . Zie onder Algemeen / Privacy verklaring.


Het balspel pétanque, in de volksmond ook wel jeu de boules genoemd,
kan bij ons zowel recreatief als in wedstrijdverband worden beoefend.
Daartoe zijn we aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boulesbond.

De vereniging telt meer dan 80 enthousiaste leden en donateurs.

Ons speelterrein bevindt zich op een prachtige locatie in het van Heekpark.
Wij hebben buitenbanen en een gezellige kantine en bieden daarmee
een gelegenheid voor mensen van alle leeftijden om deel te nemen aan
een sport, die het hele jaar door kan worden beoefend.
Nieuwe leden en ook bezoekers zijn altijd van harte welkom.
Kom langs, het maakt niet uit dat je nog nooit gespeeld hebt.
Je krijgt een korte introductie in de regels van het spel en
je eerste spelletje kan beginnen, want je mag gegarandeerd meespelen.
Nieuwe leden krijgen zo wie zo te allen tijde les in de basistechniek.
Wij spelen voor de gezelligheid en als je dat wilt ook in competitieverband,
kom dus langs en ervaar zelf wat deze sport zo aantrekkelijk maakt.
Natuurlijk hoef je niet onmiddellijk te beslissen of je lid wordt.
Je eerste maand is op proef en je kunt boules bij ons lenen.
en voor het geld hoef je het niet te laten,
voor iets meer dan twee euro per week kun je al meedoen.
terrein-promo
waarom is pétanque zo leuk?
Pétanque is een sport voor alle leeftijden, zowel jong als oud.
Mannen en vrouwen spelen zowel met als tegen elkaar.
Pétanque kan zowel buiten als binnen, in bouledromes, worden gespeeld.
Pétanque kan op praktisch elke ondergrond worden gespeeld.
Pétanque kan het hele jaar door worden gespeeld.
Pétanque stelt geen hoge eisen aan je fysieke gesteldheid.
Bovendien bevordert pétanque:
je coördinatie tussen hand en oog
+ je tactisch en strategisch inzicht
+ je concentratievermogen
+ samenwerking in teamverband